تصاویر شکاف های زمین که بر اثر زلزله اخیر ایجاد شده بود را در روستای "قوچی باشی" شهرستان سرپل ذهاب را نشان می دهد.(عکاس: بهمن زارعی)