عمو موسی سنگین وزن ترین مرد خوزستان صبح سه شنبه به دلیل ایست قلبی فوت شد

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عمو موسی سنگین وزن ترین مرد خوزستان و مهمان برنامه ماه عسل امسال ،  /درگذشت . فوت عمو موسی سنگین وزن ترین مرد خوزستان

موسی شریفی مراحل درمانی برای کاهش وزن را می گذراند.