پروازها از امروز چهارشنبه یازدهم بهمن نود و شش در فرودگاه امام خمینی(ره) از سر گرفته شده و به شرایط عادی بازگشته است.