مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه بارش برف در تهران تنها 19 درصد کمبود بارشی را جبران کرد، گفت: استان تهران قبل از فعالیت سامانه بارشی اخیر 79 درصد کمبود بارشی داشت.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

احد وظیفه  در مورد تاثیر بارش‌های اخیر تهران طی چند روز گذشته اظهار کرد: مطمئنا بارش برف طی روزهای گذشته در تهران در افزایش میزان بارش‌های دریافتی اثرگذار است اما نمی‌توان ادعا کرد که این میزان بارش توانسته کمبودهای بارشی سابق را به طور کامل جبران کند.

وی با اشاره به کم بارشی‌های شدید در پاییز امسال در استان‌های مختلف از جمله تهران گفت: استان تهران قبل از سامانه بارشی اخیر 79 درصد کمبود بارشی داشت بنابراین بارش‌های اخیر تنها بخش کوچکی از کم بارشی‌های تهران را جبران کرد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته شاهرخ فاتح - رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی - در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن برآورد وضعیت بارندگی کشور از جمله تهران بر اثر فعالیت سیستم بارشی اخیر گفت: سامانه بارشی اخیر تنها چهار میلی‌متر به بارش کشور و 19 میلی‌متر به بارش تهران اضافه کرد.

وی اظهار کرد: طی روزهای اخیر 19 میلی‌متر به بارش تهران اضافه شد که این میزان افزایش بارش، 19 درصد نسبت به بلندمدت و 13 درصد هم نسبت به سال گذشته اوضاع را بهتر کرده است.