پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

عکس روز نشنال جئوگرافیک
 

گرما و آب و هوای صحرای نگب (Negev) در فلسطین اشغالی باعث شده تا بدن این آفتاب پرست پس از مرگش خشک و سالم باقی بماند.

وقتی به چشماش نگاه کردم، انگار هنوز زنده بود...

یائیر دویر، عکاس حرفه ای نشنال جئوگرافیک درباره داستان این عکسش می نویسد:

شاید خنده دار به نظر برسه ولی فرقی نداشت کدوم طرف رو نگاه می بینم، سنگینی نگاش رو حس می کردم... با این حال تصمیمم را گرفتم، به دوربین مسلح شدم و برای همیشه در میان عکس هایم ثبتش کردم.