در حالی که پس از چهار ساعت مذاکره مشترک میان معاون حمل و نقل شهرداری تهران و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برای طرح ترافیک خبرنگاران در حضور مدیران رسانه‌ها توافق مشترکی حاصل شد اما به دلیل اختلاف‌نظر برخی مدیران رسانه‌ها این جلسه هم نتوانست سرانجام افزایش مجدد طرح خبرنگاران را تعیین کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش ایسنا و به نقل از یکی از حاضران در این جلسه، توافق انجام شده در این جلسه در 7 بند بود که براساس آن قرار بود لیست افراد ثبت نامی از سوی معاونت حمل و نقل در اختیار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار داده شود تا از میان این لیست افراد روزنامه نگار (خبرنگار، عکاس، مدیرمسئول و ...) توسط معاونت وزارت ارشاد با همکاری نمایندگان مدیران رسانه‌ها و انجمن‌های صنفی خبرنگاران که مسئولیت و یا شغل اصلی و مستمر آنها روزنامه نگاری می‌باشد تشخیص داده شوند .

همچنین مقرر شده بود که کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت ارشاد یکی از نمایندگان مجلس، یک نفر به عنوان نماینده مدیران رسانه و یک نفر به عنوان نماینده انجمن‌های صنفی خبرنگاران تشکیل و سهمیه واگذاری به هر رسانه بر اساس کل سهمیه تعیین شده تعیین خواهد شد .

خبرنگاران تایید شده بر اساس سهمیه هر رسانه به مدیران رسانه اعلام و پس از تایید اولویت افراد نسبت به واگذاری سهمیه به نامبردگان اقدام خواهد شد .

انتشار لیست نهایی افراد دارای سهمیه در سایت شهرداری موضوع دیگری بود که براساس آن افراد حق اعتراض به سهمیه بگیران را داشته باشند و اگر روشن شود که هر یک از افراد فاقد شغل مستمر خبرنگاری و رسانه‌ای بوده‌اند سهمیه این افراد لغو خواهد شد .

در میان رسانه‌ها، سهمیه دستگاه‌های خاص مانند صدا و سیما راسا توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری واگذار می‌شود و مجموع سهمیه واگذار شده به جز همان موارد خاص، تعداد 2000 عدد تعیین می‌گردد و چنانچه خبرنگاران تایید شده بیشتر از این تعداد باشد به افراد مازاد پیشنهاد تخفیف 50 درصد به مراجع قانونی داده شده و مجوز مربوطه اخذ خواهد شد .

این جلسه بیش از چهار ساعت به طول انجامید اما در نهایت اختلاف نظر میان مدیران رسانه‌ها، منجر به امضای توافق‌نامه مذکور از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نشد.