شامگاه دوشنبه سیتی سنتر اهواز یکی از مراکز خرید واقع در خیابان امام خمینی(ره) اهواز به دلیل اتصال کنتور برق دچار حریق شد که به سرعت توسط نیروهای آتش نشانی مهار و از سرایت آتش به فروشگاه ها جلوگیری شد.