پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

از معدود تصاویری که بدون تاج و سرپوش است و موهای مبارک دیده می شه

 
به گزارش مثلث آنلاین به نقل از  پندار آنلاین:

مظفر