پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حوادث/ این زن هنگامیکه از سوی شوهرش تهدید شده تا در صورت باردار نشدن وی را طلاق خواهد داد با همکاری یک پزشک از جنین یک خرگوش استفاده کرده تا نشان دهد باردار است.

زن باردار

در پی این حادثه پس ا زمدتی کوتاه زن دچار دردهای ناحیه شکم شده و خرگوش رشد کرده در شکمش را به دنیا آورد.

به دنیا آوردن خرگوش

پزشکان با دیدن این نوزاد عجیب و باورنکردنی پی به ماجرای داستان بردند.

زن جوان ادعا کرده است که دلش نمی خواسته از شوهرش جدا شود و تنها برای ممانعت از جدایی دست به این کار زده است و از جنین خرگوش استفاده کرده تا به نظر برسد باردار است.