عکس امروز نشنال جئوگرافیک یک بزمجه بنگالی را در پناهگاه آناویلونداوای سریلانکا نشان می دهد که زبانش را از دهان بیرون آورده و طوری در دوربین نگاه می کند که گویا در حال خنده ای شیطانی است! این خزنده بزرگ از زبانش برای استشمام بوی محیط اطراف استفاده می کند و آن را تکان می دهد تا بتواند طعمه‌هایش را ردیابی و شکار کرده و جای دیگر بزمجه‌ها را شناسایی کند.