پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
 
 
از قرن 19 فقط 5 نفر زنده مانده اند و جالبه که هر پنج نفر هم زن هستند!