پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
بلندترین قبرستان عمودی جهان در برزیل که ۳۲ طبقه است و گنجایش پذیرش ۲۵ هزار جسد را دارد.