وقوع طوفان و وزش باد شدید در شهرهای مختلف استان خوزستان موجب شکستگی درختان و تخریب مواکب زائران اربعین شد. در گزارش زیر تصاویری از خسارت این طوفان را مشاهده می کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

تخریب مواکب مرزی بر اثر طوفان

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

سقوط پایه برق و تخریب اکثر مواکب مستقر در شلمچه بر اثر طوفان

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

سقوط پایه ی برق در منطقه عباره ی خرمشهر

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

تصویر وحشتناک از سقوط درخت تنومند در خیابان های اهواز

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

سقوط درخت در خوزستان

تصاویر | طوفان شدید خوزستان که موکب‌های زائران اربعین را هم خراب کرد

شکسته شدن درخت های پارک ورودی شهرستان شوشتر

عکس‌ها: میزان ، شبکه خبری خوزستان

67282