پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
این عکس را عکاس و مستشار ایتالیایی، لوئیجی پشه، یکصد و پنجاه سال پیش عکاسی کرده است.