پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سیارک2015 TB145 با ظاهری مشابه جمجمه به سیارک هالووین ⁩معروف شده، بزودی به زمین نزدیک میشود. ناسا اعلام کرد، این جرم آسمانی حداکثر به 38 میلیون کیلومتری ما خواهد رسید!⁩