پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 

 

این تصویر از پاکستان بدست آمده.