پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بازار تشکیل شده از صدها قایق پر از میوه های تازه و سبزی، در اندونزی را مشاهده می‌کنید.