پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
تصویری از تغییر پلاک خودرو در ایران از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۸۲ را مشاهده می کنید.