پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 


تصویر ابوعلی سینا در اسکناس پول تاجیکستان (سامانی)