پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
آخرین کرگدن سفید جهان درگذشت و نسل این گونه هم بواسطه طمع انسانها منقرض شد. تنها وقتی آخرین درخت بمیرد و آخرین رودخانه مسموم شود و آخرین ماهی شکار شود، انسانها خواهند فهمید که نمی‌شود پول را خورد!