پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:


 

 
 

تصویری جالب از صف حمام نمره در یکی از گرمابه های تهران در دهه پنجاه شمسی