پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
 

 

عکسی از کاخ سلطنت‌آباد در محله "سلطنت آباد" در زمان قاجار، که امروزه به منطقه پاسداران در تهران معروف شده است.