پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
 
به تازگی الماس بزرگ زرد رنگ 552 قیراطی در آمریکای شمالی کشف شده است گفته شده که این بزرگترین الماس زرد کشف شده است