پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

نام مفسد بزرگ اقتصادی روی مانیتور غسالخانه +عکس
نام حمید باقری درمنی (مفسد اقتصادی اعدام شده) بر روی مانیتور غسالخانه بهشت زهرا (س)

به گزارش ثریا نام حمید باقری درمنی (مفسد اقتصادی اعدام شده) بر روی مانیتور غسالخانه بهشت زهرا (س)