پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 

 

حادثه ای که چندین بار تکرار شده و هر بار می‌توانسته فاجعه آفرین باشد فاجعه‌ای که نهایتا به وقوع پیوست و همین اتوبوس با ترمزهای بریده جان دانشجویان بی‌گناه را گرفت...!