پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
 
کویر ابوزید آباد بخشی از بیابان بزرگ بند ریگ در شمال ابوزید آباد وشمال شرقی کاشان است.مثل هر تکه دیگر از کویر،اوج زیبایی آن در سکوت عمیق، لابه لای تپه های شنی داغ روان وچشم اندازهای وسیع آن نهفته است