پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
 

 

درخت سیبی که "نیوتن" در زیر آن مشغول استراحت بود و پس از افتادن سیبی در مقابلش بصورت اتفاقی جاذبه را کشف کرد در شهر "گرانتام" انگلیس قرار دارد
 
 
 
 
درخت سیبی که "نیوتن" در زیر آن مشغول استراحت بود و پس از افتادن سیبی در مقابلش بصورت اتفاقی جاذبه را کشف کرد در شهر "گرانتام" انگلیس قرار دارد