پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
 

 

اولین پرواز هواپیما در ایران، درست در ١٠٥ سال پیش اتفاق افتاد. این پروزا توسط یک خلبان لهستانی‌الاصل انجام و پس از پرواز خلبان مجبور شد در میدان مشق تهران فرود بیاید