پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
 

 

قطب جنوب سردترین نقطه روی زمین محسوب می‌شود که ۹۰ درصد از کل یخ‌های دنیا را در خود جای داده است. پس از آن هم، قطب شمال لقب سردترین بخش زمین را یدک می‌کشد.اما فرق این دو قطب با هم در این است که در جنوب آن هیچ انسانی قادر به سکونت نیست اما در شمال آن، در مناطقی همانند سیبری و روسیه، با وجود سرمای غیرقابل تحمل، همچنان هستند آدم‌هایی که در آنجا سکونت داشته و روستا و شهرهای خود را پدید آورده‌اند. در این گزارش نگاهی داریم به زندگی مردم در سیبری.