پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
 
یکی از زیباترین گنبدهای نمکی ایران و خاورمیانه است