پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
قبل از احداث ساختمان پلاسکو برای تصویرنمایی کلی از آن ابتدا ماکتش ساخته شد