.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش ایسنا، سیدحسن آقامیری روحانی معروف در اینستاگرامش نوشته است که با شکایت دادستان ویژه تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری دادگاه ویژه روحانیت به 2 سال حبس تعلیقی و خلع لباس دائم محکوم شده است.