‌رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه در بازار گوشت قرمز رکود حاکم است، گفت: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کم شده است، نه تنها در بازار گوشت قرمز که در بسیاری از واحدهای صنفی دیگر نیز رکود مشاهده می‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

‌رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه در بازار گوشت قرمز رکود حاکم است، گفت: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کم شده است، نه تنها در بازار گوشت قرمز که در بسیاری از واحدهای صنفی دیگر نیز رکود مشاهده می‌شود.

اصغر پورباطنی ، اظهار کرد: قیمت گوشت قرمز درجه یک در سه ماهه اخیر افزایش یافته و از 27 هزار به 31 هزار تومان رسیده است.

وی افزود: در ایام زمستان همواره روال به همین نحو بوده و قیمت گوشت قرمز افزایش می‌یافته است و این روند افزایشی تا فروردین و اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد، پس از آن مقداری کاهش می‌یابد.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان خاطرنشان کرد: امسال نیز پیش بینی به همین صورت است اما آینده را باید به آینده سپرد، ولی در حال حاضر گوشت قرمز درجه دو با استخوان با قیمت 27 هزار تومان و بدون استخوان با قیمت 20 هزار تومان در بازار اصفهان عرضه می‌شود.

پورباطنی با بیان اینکه در بازار گوشت قرمز رکود حاکم شده است، اضافه کرد: نه تنها در بازار گوشت قرمز که در بسیاری از واحدهای صنفی دیگر رکود مشاهده می‌شود. هم‌چنین قدرت خرید مردم کم شده است.