هر ماه حدود 5/11 میلیارد تومان به بازنشستگان حقوق پرداخت می شود این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است که به منابع دولتی و بودجه کشور وابسته نیست

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رییس اداره تامین اجتماعی شهرستان بهشهر در جلسه شورای اداری امروز که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به بیش از 10 هزار بازنشسته در شهرستان بهشهر اظهار داشت: هر ماه حدود 5/11 میلیارد تومان به بازنشستگان حقوق پرداخت می شود این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است که به منابع دولتی و بودجه کشور وابسته نیست بلکه درآمد آن از دریافت حق بیمه کارفرمایان تامین می شود.

محمد حسن ستونه میزان طلب و معوقات از کارخانجات ، موسسات ، شرکت ها و برخی ادارات را حدود 40 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود:براساس دستور قانونی و به استناد ماده 50 می توان 18 ماه بعد از اعلام به دستگاه ها ، معوقات را از صاحبان حساب برداشت کرد.

وی با اشاره به 40 هزار بیمه شده تامین اجتماعی و 100 هزار دفترچه درمانی ادامه داد : در این شهرستان برای حدود 12 درصد بازنشستگان استان هزینه می شود این در حالی است که در ماه 5/5 میلیارد تومان حق بیمه دریافت می کنیم و 5/11 میلیارد تومان فقط به 10 هزار بازنشسته حقوق پرداخت می شود.

رییس اداره تامین اجتماعی شهرستان بهشهر میزان طلب از کارخانه چیت سازی را حدود 16 میلیارد تومان و شرکت صدرا را حدود 9 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با این میزان مطالبات ، در ماه به 510 نفر از بازنشستگان صدرا حدود یک میلیارد و 150 میلیون تومان حقوق پرداخت می شود.

ستونه در پایان به 500 نفر بیمه بیکاری اشاره کرد که در ماه 750 هزار تومان حقوق دریافت می کنند.