مردم ایلام افتخار می کنند که در زمان جنگ همه هستی خود را فدا کردند و مرزها را هم اکنون نیز خالی نکردند تا کشور در امان باشد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

شادمهر کاظم زاده نماینده مردم ایلام در نطق میان دستور خود گفت:

* بنده به وزیر جهاد کشاورزی تذکر میدهم. اخیرا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی کشاورزی برای حفظ و دفاع از جایگاه اداری خود به شکلی نامیمونی به مردم استان ایلام اهانت می کند‌ و می گوید من از ایلام نیامده‌ام.

* باید به ایشان بگویم که تو غلط کردی که به مردم ایلام برای حفظ جایگاه خود اهانت کردی.

* مردم ایلام افتخار می کنند که در زمان جنگ همه هستی خود را فدا کردند و مرزها را هم اکنون نیز خالی نکردند تا کشور در امان باشد.