علی کریمی نه تنها درون مستطیل سبز چشم‌ها را به خود خیره می‌کرد بلکه در خارج از زمین بازی هم اینگونه بود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
علی کریمی نه تنها درون مستطیل سبز چشم‌ها را به خود خیره می‌کرد بلکه در خارج از زمین بازی هم اینگونه بود و رفتارهایی از خود نشان می‌داد که بر محبوبیتش میان هواداران می‌افزود. اهدای لباسش پس از دیدار برابر صبای قم به چاق‌ترین پسر ایران، نمونه‌ای از همین حرکات زیبای جادوگر بود.
حرکت زیبای علی کریمی +عکس