حاجی مایلی دوباره جنجال به پا کرده.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
حاجی مایلی دوباره جنجال به پا کرده.

نفتی‌ها هم از برخورد سرد سوشا مکانی گلر پرسپولیس ناراحت هستند.