پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
نهایت استقلال خوزستان موفق شد در آخرین بازی با پیروزی برابر ذوب‌آهن و با کسب ۵۷ امتیاز قهرمان شود.

عکس: محمد مهدی کمال -

1463166686948_isna (10 of 17).jpg
1463166687057_isna (11 of 17).jpg
1463166687150_isna (12 of 17).jpg
1463166686355_isna (4 of 17).jpg
1463166686464_isna (5 of 17).jpg
1463166686558_isna (6 of 17).jpg
1463166686651_isna (7 of 17).jpg
1463166686745_isna (8 of 17).jpg
1463166686838_isna (9 of 17).jpg
1463166685934_isna (1 of 17).jpg
1463166686136_isna (2 of 17).jpg
1463166686261_isna (3 of 17).jpg
1463166687275_isna (13 of 17).jpg
1463166687618_isna (14 of 17).jpg
1463166687728_isna (15 of 17).jpg
1463166687852_isna (16 of 17).jpg
1463166687930_isna (17 of 17).jpg
1463168225563_isna (1 of 14).jpg
1463168225703_isna (2 of 14).jpg
1463168225812_isna (3 of 14).jpg
1463168225890_isna (4 of 14).jpg
1463168225984_isna (5 of 14).jpg
1463168226078_isna (6 of 14).jpg
1463168226187_isna (7 of 14).jpg
1463168226280_isna (8 of 14).jpg
1463168226374_isna (9 of 14).jpg
1463168226468_isna (10 of 14).jpg
1463168226561_isna (11 of 14).jpg
1463168226655_isna (12 of 14).jpg
1463168226748_isna (13 of 14).jpg
1463168226842_isna (14 of 14).jpg
تعداد‌ نظرات (1)