ابرار چاره ای جز قهرمانی برای شاگردان امیرحسین پیروانی نمی بیند. گچ گرفتن دست بیرانوند از دیگر تیترهای مهم این روزنامه است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
ابرار چاره ای جز قهرمانی برای شاگردان امیرحسین پیروانی نمی بیند. گچ گرفتن دست بیرانوند از دیگر تیترهای مهم این روزنامه است.

وحید امیری هم گفته پرسپولیس چاره ای جز قهرمانی ندارد.پورموسوی هم صحبت های قبل بازی با پرسپولیس را کاملا فراموش کرده و گفته مقابل این تیم موضع نگرفته است.