رییس فدراسیون پزشکی ورزشی در مجمع انتخاباتی صبح امروز معرفی شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی در مجمع انتخاباتی صبح امروز معرفی شد.


غلامرضا نوروزی با کسب حداکثر آرا در مرحله دوم مجمع انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی که صبح امروز برگزار گردید، به مدت چهار سال به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد.

انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی صبح امروز پس از مدت ها تاخیر سرانجام شدکه با انصراف برخی کاندیداها و انجام رای گیری این انتخابات با حضور نوروزی، هاشمیان، سلمانی آزاد، شفاعت، زوعلم و خادم به مرحله دوم کشیده شد.

در مرحله اول رای گیری خادم 14 رای، شفاعت یک رای، هاشمیان 6 رای و نوروزی بیست رای آوردند که برای دور دوم رای گیری تنها خادم و نوروزی حضور یافتند.

برای این انتخابات در ابتدا 16 نفر نامزد شده بودند. پیش از این لطفعلی پورکاظمی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی بودکه با پایان دوره ریاست چهار ساله وی،‌ دو سرپرست برای این فدراسیون انتخاب شده بود.