فرهاد مجیدی شماره 7 محبوب استقلال پس از اتمام دوران بازیگری اش مدام در سفرهای خارجی به سر می برد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
فرهاد مجیدی شماره 7 محبوب استقلال که پس از اتمام دوران بازیگری اش مدام در سفرهای خارجی به سر می برد و البته می خواهد مدرک مربیگری اش را هم بگیرد، تصویر زیر را برای هوادارانش به اشتراک گذاشت.

فرهاد مجیدی شماره 7 محبوب استقلال که پس از اتمام دوران بازیگری اش مدام در سفرهای خارجی به سر می برد و البته می خواهد مدرک مربیگری اش را هم بگیرد، تصویر زیر را برای هوادارانش به اشتراک گذاشت.

فرهاد مجیدی در اروپا +عکس