عوامل فیلم «بارکد» در کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر حاضر شدند.