همه آنها با حمایت سیاسی آمدند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
مجتبی محرمی در پست جدید خود نوشت :
l[jfd lpvl