تصویری که در سی و پنج شش سال گذشته کمتر دیده شده.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تصویری که در سی و پنج شش سال گذشته کمتر دیده شده.این پرچم به افتخار حضور تیم ملی والیبال آمریکا در ایران است تیم ملی والیبال ایران امشب و پس فرداشب در لیگ جهانی میزبان آمریکاست