بسیاری از یادگاری های مرتضی پاشایی در اتاقش همچنان به زندگی ادامه می دهند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
بسیاری از یادگاری های مرتضی پاشایی در اتاقش همچنان به زندگی ادامه می دهند.
این عکس اتاق مرتضی در منزل پدر و مادرش گرفته شده است. به نوشته برادر مرتضی "این وسایل مرتضی است که تا وقتی هستیم دست نخواهد خورد یادگاری هایی از مرتضای عزیزم که هر کدومشون یک دنیا خاطره با خودشون بهمراه دارند" البته در کنار این مطلب برارد مرتضی باید گفت که ای کاش مرکزی باشد به عنوان موزه موسیقی تا همه یادگاری های هنرمندان موسیقی کشور در آن حفظ و نگهداری شود.