با حضور تیم ملی والیبال روسیه در کشورمان سعید معروف، الکسی اسپریدونوف را به تهران گردی دعوت کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

با حضور تیم ملی والیبال روسیه در کشورمان سعید معروف، الکسی اسپریدونوف که دوست و هم تیمی او در زنیت کازان محسوب می شود را به تهران گردی دعوت کرد.