محمدرضا گلزار با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشته جالبی را هم پست کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
محمدرضا گلزار
محمدرضا گلزار
محمدرضا گلزار با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشته جالبی را هم پست کرده است.

محمدرضا گلزار نوشته:
مداد : متاسفم
پاک کن : چرا ؟ تو هیچ کار اشتباهی نکردی
مداد :
متاسفم چون به خاطر من اذیت می شوی هر وقت که من
اشتباه می کنم ، تو همیشه آماده ای آن را پاک کنی.
ولی وقتی اشتباهاتم را
پاک می کنی بخشی از وجودت را از دست می دهی
و هر بار کوچک و کوچکتر می شوی .
پاک کن :اما برای من مهم نیست !
من ساخته شده ام تاهر وقت تو اشتباه کردی به تو کمک کنم با این که می دانم روزی تمام خواهم شد و دیگری جای من را خواهد گرفت .
من رضایت دارم !پس لطفا ناراحتی را کنار بگذار..
گفتگو بین مداد و پاک کن برایم الهام بخش بود .
والدین ، همچو پاک کن و فرزندان مانند مداد هستند .
آنها همیشه درکنار فرزندان هستند و اشتباهات آنها را پاک می کنند .
اگر چه فرزندان جایگزین (همسر ) می یابند ولی والدین از انچه برای فرزندانشان کرده اند شادمانند.
در تمام طول زندگیم مداد بوده ام و والدین من مانند
پاک کن ، هر روز کوچک و کوچکتر می شوند .
این مرا پر از درد می کند چون می دانم که یک روز انها من را ترک خواهند کرد و خرده های پاک کن ،
تنها چیزی خواهد بود که به خاطرم بیاورد روزی چه
کسانی را داشتم.