میر رستمی و احسان کرمی در کنار بازیگران نمایش رم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
نیکی مظفری
نیکی مظفری
میر رستمی و احسان کرمی در کنار بازیگران نمایش رم