عزت الله ضرغامی عکس زیر را منتشر کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عزت الله ضرغامی عکس زیر را منتشر کرده ودرتوضیح آن نوشته عکس متعلق به سال1375 و دوره ای است که ضرغامی معاون سینمایی وزیر ارشاد بوده است.

عرب نیا