تئاتر تلویزیونی «مدرس» با بازی ماندگار زنده یاد خسرو شکیبایی، از امشب تا شنبه 14 آذر، هر شب ساعت 24 روی آنتن شبکه دانایی می رود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تئاتر تلویزیونی «مدرس» با بازی ماندگار زنده یاد خسرو شکیبایی، از امشب تا شنبه 14 آذر، هر شب ساعت 24 روی آنتن شبکه دانایی می رود.

کارگردانی تلویزیونی تئاتر «مدرس» را مسعود فروتن بر عهده داشت. در این تئاتر ماندگار، شرحی از زادروز و شهادت مدرس و زندگینامه ایشان به مخاطبان عرضه می شود و چگونگی حضور وی در جلسات مجلس شورای ملی برای بررسی و مصوبات لوایح دولت وقت به تصویر کشیده خواهد شد.

جلسه دادگاه بررسی نحوه شهادت شهید مدرس، سخنرانی مفصل ایشان در مجلس شورای ملی و تصمیم قشون قزاق برای حرکت از قزوین به تهران، معرفی رضاخان به عنوان سردار سپه از طرف سرهنگ باقری نزد شاه قاجار از بخشهای تماشایی تئاتر«مدرس» است.

در این تله تئاتر هرج و مرج در کشور، توطئه انگلیسی ها، انتخاب سید ضیاءالدین به نخست وزیری، و ارائه نامه ای سربسته از طرف عامل انگلیس در تهران به رضاخان و درخواست قرائت آن نامه در حضورر عامه مردم که تعریف و تمجید فراوان از رضا شاه است نیز تماشایی است.

همچنین اعتراض نماینده مردم آذربایجان در نطقی مفصل در مجلس شورای ملی، نصیحت مدرس به رضا خان درخصوص تصاحب املاک مردم، نطق مفصل ایشان به مخالفت از رضاخان در مجلس شورای ملی و ... دیگر تصاویر ماندگار این مجموعه تئاتر تلویزیونی به شمار می رود.

مخاطبان هنرهای نمایشی و تاریخی می توانند بازپخش این اثر ماندگار را هر روز ساعت 12بیننده باشند.